Algemene Voorwaarden  
 
Aanbod  
De weergegeven kleuren van de digitale ontwerpen kunnen afwijken van het uiteindelijke drukwerk. Dit omdat elke monitor verschillende instellingen kent. Zelfs de voorgedrukte proefdruk kan nog ietwat afwijken van het uiteindelijke drukwerk.  

 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden  
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen. Zowel Studio Voorpret als de klant erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.  

 

Annulering  
Annuleren kan altijd, maar is niet kosteloos. De annuleringskosten zijn afhankelijk van de verrichte werkzaamheden, gemaakte ontwerp- en drukkosten. Vanaf het moment dat de klant een digitale/online proef van het ontwerp heeft ontvangen en beslist om de bestelling te annuleren zal de volledige ontwerpprijs in rekening gebracht worden.  

 

Auteursrecht/copyright  
Van alle op deze website aanwezige illustraties, ontwerpen, dessins en designs ligt het auteursrecht bij Studio Voorpret. De ontwerpen mogen op geen enkele wijze gekopieerd, vermenigvuldigd of gecommercialiseerd worden. Ontwerp en concept zijn en blijven eigendom van Femke van Haaren van www.studiovoorpret.nl. Het geleverde ontwerp mag dan ook NIET zonder toestemming van Studio Voorpret aangepast, gedrukt of gereproduceerd worden. De klant betaalt voor het recht om gebruik te maken van het ontwerp voor eigen gebruik. Bij overtredingen worden gerechtelijke stappen ondernomen. Studio Voorpret heeft recht op naamsvermelding op elk kaartje en op het tonen van het ontwerp op de website (zie ook: Privacy) 

 

Aansprakelijkheid  
Studio Voorpret probeert ten alle tijden de bestellingen met grote zorg uit te voeren. De totale aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant werd betaald voor de diensten of producten die aanleiding gaven tot het schadegeval.  

 

Bestellen  
Een aanvraag voor een ontwerp kan gedaan worden via de website of door een e-mail te sturen naar het op de website vermelde e-mailadres. Nadat de klant zijn wensen kenbaar heeft gemaakt, maakt een conceptontwerp en stuurt dit op per e-mail.  Indien de klant met dit concept akkoord gaat, dient een aanbetaling van 30% van de totale factuur te worden voldaan. Hierna zal het concept verder worden uitgewerkt en wordt een digitale proef verzonden. Nadat de digitale proef is goedgekeurd, volgt de factuur per e-mail en dient het resterende factuurbedrag (ontwerpkosten minus aanbetaling) te worden voldaan.  Na ontvangst van betaling, worden de bestanden van de geboortekaartjes drukklaar gezet en worden de papieren proefdruk en (indien aangegeven bij de bestelling) de enveloppen toegezonden. Vervolgens zullen de uiteindelijke kaarten op het juiste en gewenste moment worden gedrukt. Bij de ontwerpprijs zijn twee revisies inbegrepen (na de digitale en papieren proefdruk). Indien op een later moment alsnog aanpassingen gewenst zijn, wordt een uurtarief van €39,50 incl. btw berekend.  

 

Betaalwijze  
Alle genoemde prijzen op mijn website zijn consumentenprijzen in Euro’s. De betaalwijze is via bankoverschrijving.  

 

Betaling  
Volgens de Europese regelgeving is een koop, gesloten via elektronische weg [lees: internet], een rechtsgeldige koopovereenkomst, waarop een betaling dient te volgen. Bij uitblijven van betaling zullen de kaarten niet gedrukt worden en zullen de gemaakte kosten in rekening worden gebracht. Na een termijn van 21 dagen, wordt de koper schriftelijk gemaand, waarbij 10,- aan administratiekosten in rekening wordt gebracht en is de verkoper gehouden de koopsom vermeerderd met deze administratiekosten via gerechtelijke weg te incasseren, waarbij tevens de kosten daarvan aan de koper in rekening worden gebracht.  

 

Kleuren  
De kleuren van de online proef kunnen op elk computerscherm anders zijn en kunnen verschillen van het uiteindelijke kleur op papier. Dit kan liggen aan de instellingen van het beeldscherm, de drukpers, papiersoort etc.  

 

Klachten  
Gezien de aard van het product, moeten eventuele opmerkingen of klachten over het drukwerk binnen 48 uur na ontvangst van het pakket en vóór gebruik, gemeld worden via e-mail aan Studio Voorpret.  

 

Privacy  
De verstrekte persoonlijke gegevens voor kaartopmaak, betaling en bezorging zijn strikt vertrouwelijk en stellen Studio Voorpret in staat de betaling te regelen en de artikelen te bezorgen. De ter beschikking gestelde gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld. Op de website van Studio Voorpret worden alleen de gegevens van het kindje en de voornamen van de ouders (en eventuele broertjes of zusjes) genoemd. Adresgegevens en telefoonnummers worden onherkenbaar gemaakt.  

 

Rechtspositie  
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Studio Voorpret is het Nederlands recht van toepassing, waarbij geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.  
 
 
Copyright © Studio Voorpret 2020 

© 2015-2021 door Studio Voorpret